Hvor mye vaskepulver skal jeg bruke?

Gjetter du på hvor mye vaskemiddel du skal bruke når du vasker tøy? Heller du kanskje bittelitt ekstra for å få klærne renere? Hvor mye vaskepulver du bruker er viktig både for klærne, miljøet og for lommeboken. Vi gir deg noen doseringstips.

VMann vasker klær, og han passer på riktig dosering. FOTO

Vet du hvor mye vaskepulver du skal bruke?

Mange tror at når du vasker med halv mengde klær i maskinen så kan du og halvere mengden vaskemiddel, andre igjen tenker at klærne blir renere hvis man bare heller litt ekstra i kammeret. Mange av oss er usikre på hvor mye vaskepulver som er riktig å bruke og bruker dermed litt for lite eller litt for mye, som begge deler er lite gunstig. Spesielt overdosering er lite gunstig for klærne. For mye vaskemiddel kan for eksempel påføre hvite flekker fordi vaskemidlene ikke blir skylt ut ordentlig.

Tøymengde avgjør hvor mye vaskepulver du skal bruke

Tøymengden har stor betydning når du skal vurdere hvor mye vaskepulver du skal bruke. Det måles nemlig i vekt, og jo større mengder tøy du skal vaske, desto mer vaskemiddel trenger du. På baksiden av vaskemiddelet finner du en doseringsanvisning. Dersom du bruker flytende vaskemiddel kan du bruke korken som doseringsenhet. For å dosere pulver riktig kan du bruke et desilitermål for å sjekke hvor mange skjeer du trenger, eller en måleskje eller spiseskjeslik at du får riktig mengde.

Hvor mye vaskepulver som tilsvarer helt korrekt dosering er vanskelig å svare på da noen vaskemidler er mer konsentrerte enn andre. Dermed kan riktig mengde av noe være for mye eller for lite av noe annet. Vårt beste tips er å lese anvisningen bak på pakka eller flaska.

Hvor mye vaskepulver du skal bruke kommer an på hardheten i vannet

Det er enkelt å forholde seg til en halv maskin med fire kilo tøy, eller en full vaskemaskin på åtte kilo. Men har du tenkt på at hvor hardt vannet er der du bor kan ha betydning for hvor mye vaskepulver du skal bruke?

De fleste steder i Norge har det vi kaller ‘mykt vann’, men områder med kalkrike bergarter kan gi hardt vann. Jo flere mineraler, desto hardere er vannet – og dermed må du dosere mer. Dette står også nevnt på doseringsanvisningen. Hardheten måles som regel i dH. Vann med 0-3 °dH er bløtt, 3-8° dH er middels hardt, mens alt over 8 °dH er hardt. Hvor hardt vannet ditt er, kan du finne informasjon om på kommunens hjemmeside eller ved å kontakte vannleverandøren din. Finn ut hvor hardt vannet er der du bor, og få svar på hvor mye vaskepulver som er riktig.

Hvor mye vaskepulver skal brukes på ekstra skitne klær?

Er klærne ekstra skitne kan det være behov for mer vaskemiddel. I mange tilfeller holder det riktignok med litt forbehandling før vasken – for eksempel å legge plaggene i bløt, eller bruke et flekkfjerningsmiddel som Omo PowerLift Flekkfjerner.

Psst: Visste du at vaskeballen mer eller mindre har forsvunnet? I dag anbefales det at vaskepulveret doseres rett i doseringskammeret. Et lavere vanninntak på dagens vaskemaskiner forklarer det.

Les også: